HÌNH ẢNH

Một Số Hình Ảnh Giai Đoạn 1

Chợ Lai Nghi sắp đi vào hoạt động
Đường Điện BIên Phủ nối dài (rộng 22,5m)
Đường 27,0m thông đường An Dương Vương và giai đoạn 2
Đường 15,5m thông xuống Chợ và Giai đoạn 2
Nhà văn hóa mới khang trang và rộng rãi hơn